Telefon och maillista till HPTS styrelse

Ordförande: Camilla Nilsson 0703361619 gronedal@telia.com

Vice ordförande: Christer Karlsson 0705762669 seglaberga2@veinge.nu

Sekreterare: Annika Sonesson 0721510860 annika1968@hotmail.com

Kassör: Ingrid Johansson 0706509875 ingrid@halmstad.net

Ledamot: Anna Jacobsson, Jessica Johansson och Linda Persson 

Suppleant: Valle Jacklin

Adjungerade ungdomsrepresentanter: Amanda Lindmajer, Sara Fagerberg och Tuva Göransson

Valberedning sammankallande: Annika Larelius 0723727704 alarelius@hotmail.com